Ubicació i contacte

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General


Edifici Ramon Llull

Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa km 7,5
07122 Palma
Tel: 971173460
Fax: 971173473