Laboratoris

Laboratori d’Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental (LICLE) (director: Lluís Barceló)