Grups de recerca

Grup d’Estudis i Edició de Manuscrits (GESEM) (IP: Gabriel Ensenyat)

Grup de Recerca en Biolingüística (IP: Lluís Barceló)

Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears (GREIB) (IP: Caterina Valriu)

Grup de Recerca en Literatura Catalana i Cultura dels Segles XIX i XX (IP: Pere Rosselló Bover)

Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) (IP: Maria del Mar Vanrell)

Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius (LiCETC) (IP: Margalida Pons)