Comunicat sobre l’exempció de coneixements de català als professionals del Servei de Salut 

Comunicat en PDF