El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General coordina els ensenyaments de l’àmbit de coneixement de la llengua i la literatura catalanes i la lingüística. En aquests moments, té a càrrec seu la docència dels estudis del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Així mateix, imparteix la docència de llengua i literatura catalanes i d’altres matèries que hi estan relacionades als graus de Llengua i Literatura Espanyoles, Estudis Anglesos, Història, Història de l’Art, Filosofia, Educació Primària i Educació Infantil. El Departament també ofereix i imparteix el màster universitari Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament, que permet l’accés al programa de Doctorat en Filosofia i Filologia.