Convocatòria 2022. Ajut Joan Alegret d’iniciació a la recerca

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General convoca per al curs 2022-23 l’Ajut Joan Alegret d’iniciació a la recerca. L’import d’aquest ajut serà de 1.500€, dels quals s’ha de deduir el 19% d’IRPF. L’ajut va destinat prioritàriament als estudiants preinscrits o matriculats per primera vegada al Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament (MCLL) de la Universitat de les Illes Balears. També hi poden optar els alumnes ja matriculats al MCLL en cursos anteriors i que encara no han defensat el Treball de Fi de Màster (TFM).

Bases de la convocatòria: enllaç al document PDF

Enllaç de sol·licitud: https://seu.uib.cat/Serveis/Cataleg-de-Procediments/

Termini de presentació de sol·licituds: 01/09/2022 a 05/10/2022

Informació i consultes: margalida.pons@uib.cat

DOCUMENTACIÓ:

  1. Relació provisional d’admesos i exclosos (11 d’octubre de 2022)
  2. Relació definitiva d’admesos i exclosos (21 d’octubre de 2022)
  3. Acta de concessió de l’ajut (23 d’octubre de 2022)