Escoltar

Investigadors col·laboradors

Joan AlegretJoan Alegret Llorens
Joan Alegret va ser professor de la Universitat de Barcelona de 1968 a 1979, i de la Universitat de les Illes Balears des de 1979 a 2001, en què passà a la condició de catedràtic emèrit.

El doctor Alegret ha impartit docència i ha investigat sobre totes les èpoques de la literatura catalana. Entre les seves àrees d’interès cal destacar el comentari de text, la relació entre literatura i horòscop, l’estudi del tanka, i la traducció i la creació de poesia.

Obres destacades:

  • “Una edició de Pere Serafí: edició i comentari”, a Narcís GAROLERA (ed.) (1985) Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, III. Barcelona: Curial, pàgs. 168-208.
  • “El sonet ‘Tronc infeliç…’”, a Pep VALSALOBRE i Gabriel SANSANO (eds.) (2006) Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la, pàgs. 245-254.
  • “L’episodi de Perpinyà a la Crònica de Bernat Desclot”, a Sadurní MARTÍ et al. (eds.) (2007) Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III, pàgs. 95-100.
  • “Les fonts de La deixa del geni grec” a Margalida PONS i Maria Isabel RIPOLL (eds.) (2007) Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàgs. 255-296.
  • “Presentació i estudi de Lo cant de las veritats (Barcelona, 1857)”. Estudis de llengua i literatura catalanes, XL. Barcelona: PAM (2010), pàgs. 123-152.
  • “Sobre La plaça del Diamant: notes i comentaris” a Narcís GAROLERA, Antoni MARÍ i Àlex MITRANI (2018) Els anys teòrics. Arts, literatura i crítica 1962-1979. Barcelona: Angle Editorial, pàgs. 219-259.


Josep Antoni Grimalt GomilaJosep Antoni Grimalt Gomila
Llicenciat en Dret, doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1975) amb la tesi La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a introducció a llur estudi i catedràtic emèrit de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears.

Té cura de l'edició crítica de l'Aplec de rondaies mallorquines d'En Jordi des Racó (1996-) d'Antoni Maria Alcover, que duu a terme amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè, i ha editat diversos volums de les Obres Completes de Llorenç Villalonga.

És autor de nombrosos articles d’investigació i de diversos llibres, entre els quals La figura de Judes a la literatura. Notes per a un estudi sobre hipertextualitat (2004), traductor, conferenciant i divulgador de temes de llengua catalana en diversos mitjans de comunicació impresos i audiovisuals.


Joan Miralles MontserratJoan Miralles Monserrat
Catedràtic emèrit de Filologia Catalana. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona (1969), on va defensar la tesi de llicenciatura Contribución al estudio de la onomástica mallorquina i on el 1978 obtingué el doctorat en Filologia Catalana amb la tesi Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic (premi extraordinari de Filologia, Universitat de Barcelona, 1978).

Ha impartit docència a la UIB des del curs 1970-71. Entre el 1980 i el 1998 va ser director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

És membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i de la comissió per a l’elaboració d’una proposta d’estàndard oral de l’IEC. Va ser membre de la comissió redactora de l’avantprojecte de Llei de Normalització Lingüística per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ha participat en el projecte europeu PATROM (Patronymica Romanica), en el marc del qual prepara un Diccionari històric de l’antroponímia romànica i en el projecte Gramàtica del Català Antic (HUM2005-03508FILO).

La seva recerca s’ha concretat en nombrosos articles, més d’una vintena de llibres publicats i en el Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (http://notib.recerca.iec.cat/).

El 2016, el Govern de les Illes Balears li va concedir el Premi Ramon Llull.