Escoltar

Projectes de recerca finançats

Títol del projecte: Literatura popular catalana: Gènere, conceptes i definicions
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Durada: juliol 2019 – juliol 2022
Investigador principal: Carme Oriol (Universitat Rovira i Virgili)
Equip investigador: Joan Borja, Jaume Guiscafrè, Montserrat Palau, Emili Samper, Magí Sunyer, Caterina Valriu i Vicent Vidal.

Títol del projecte: Desenvolupament, adquisició i mecanismes de variació lingüística (http://pagines.uab.cat/daliv/ca)
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Durada: gener 2018 – gener 2021
Investigador principal: Anna Gavarró (Universitat Autònoma de Barcelona)
Equip investigador: Sergio Balari, Anna Gavarró, Guillermo Lorenzo, Víctor M. Longa, Maria del Mar Vanrell.

Títol del projecte: Scripta i variació dialectal (http://www.scripta.ub.edu/equip)
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Durada: gener 2017 – gener 2021
Investigadora principal: Maria Àngels Massip (Universitat de Barcelona).
Equip investigador: Jaume Corbera Pou, Maria Àngels Massip.

Títol del projecte: Integración de modelos bioinformáticos, cognitivos y de anatomía computacional para la mejora del diagnóstico de enfermedades degenerativas
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Durada: gener 2017 – desembre 2019
Investigador principal: Manuel G. Bedia  i Elvira Mayordomo (Universitat de Saragossa).
Equip investigador: Lluís Barceló Coblijn, Manuel G. Bedía, Gregorio de Miguel, Mónica Hernández, Elvira Mayordomo, Francisco Serón Arbeloa, Tirso Ventura Faci.

Títol del projecte: La evolución (inter)generacional de las bilingüizaciones: contextos, mantenimiento y sustitución lingüísticos (EVOGEN)
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Durada: gener 2016 – desembre 2019
Investigador principal: Albert Bastardas Boada (Universitat de Barcelona).
Equip investigador: Albert Bastardas Boada, Emilio Boix Fuster, Joan Melià Garí.


Títol del projecte: La globularización y los trastornos del cerebro apto para el lenguaje
Entitat finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Durada: desembre 2016 – desembre 2019
Investigador principal: Antonio Benítez (Universitat de Sevilla).
Equip investigador: Marta Barba, Lluís Barceló Coblijn, Montserrat Barcos Martínez, Isabel Espejo Portero,  María Salud Jiménez Romero, Wanda Lattanzi, Eliana María Moreno Osella.

Títol del projecte: Nous subjectes en la creació catalana contemporània: espais d'enunciació i espais de recepció en les poètiques liminars (http://licetc.uib.cat/nous-subjectes-en-la-creacio-catalana-contemporania/)
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Durada: 2016 – 2019
Investigador principal: Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears).
Equip investigador: Margalida Pons, Xavier Barceló, Enric Bou, Eva Bru, Dominic Keown, Joan Mas, Elisenda Marcer, Mercè Picornell, Pere Rosselló, Montserrat Roser.