Escoltar

Formació de postgrau (altres universitats)

Programes de màster i doctorat (o de postgrau) en Lingüística (o en Sociolingüística):

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, Universitat Pompeu Fabra
mtaEs tracta d'un programa bàsicament acadèmico-investigador, que proporciona formació de postgrau en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada i que alimenta línies de recerca doctoral en aquests àmbits i també en lingüística computacional i en anàlisi del discurs. El màster també té una vessant professionalitzadora associada sobretot a l'aprenentatge de llengües i a la lexicografia i la terminologia. Per a més informació, clicau aquí.

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge, Interuniversitari (UAB, UB, UPF, UDG)
ccilCCiL és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa se centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva. Per a més informació, clicau aquí.

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, Interuniversitari (UAB, UB)
eaL'objectiu del màster és proporcionar una formació específica i avançada en llengua i literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats. El màster, que permet una orientació cap a la investigació, està estructurat en dues especialitats: Lingüística catalana i Literatura catalana. Per a més informació, clicau aquí.

Màster en Lingüística Teòrica i Experimental, Universitat del País Basc
upbEl Màster en Lingüística Teòrica i Experimental ofereix una visió general i integradora de la Lingüística, seguint amb la tradició de les universitats més prestigioses del món. L’alumnat pot especialitzar-se en les àrees més rellevants de la Lingüística com són la Fonètica i la Fonologia, la Sociolingüística, la Sintaxi i la Morfologia, la Semàntica i la Pragmàtica, la Tipologia, la Lingüística Històrica i Comparada, la Lingüística Computacional, la Psicolingüística i la Neurolingüística. Alhora, el caràcter integrador del Màster possibilita la combinació de les diferents àrees lingüístiques esmentades en la realització de treballs multidisciplinaris. Per a més informació, clicau aquí.

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, Universitat de Múrcia
umEl màster en Lingüística Teòrica i Aplicada és un màster conjunt de la Facultat de lletres de la UM que ofereix la formació necessària per a futurs investigadors en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada, així com una alta especialització per als qui desitgen un grau major de formació i actualització acadèmiques en les aplicacions professionals de la llengua i la lingüística, amb més de 100 línies d’investigació i mitjançant una estructura d’oferta docent flexible impartida per especialistes de reconegut prestigi. El màster s’organitza en les següents matèries modulars: lingüística aplicada, lingüística diacrònica, lingüística sincrònica i teories lingüístiques, sociolingüística, fonètica i fonologia i llenguatges específics. Per a més informació, clicau aquí.

Màster en Investigació en Llengües i Literatures, Universitat de València
uvAquest màster ofereix formació avançada orientada a l’especialització acadèmica i investigadora en l’àmbit de les llengües clàssiques, les llengües modernes i les seves literatures. El seu objectiu fonamental és proporcionar als titulats i titulades de les diferents titulacions filològiques i afins la possibilitat de completar els estudis en les àrees de coneixement de la literatura, la lingüística, la història de la llengua, la teoria literària, etc., en les seues diferents èpoques i en la seua variada geografia. El seu interès està precisament en la perspectiva interdisciplinària que ofereix i l’ampli espectre formatiu que cobreix, i aporta tant coneixements i metodologies específics com les últimes tecnologies de la informació i la comunicació per emprendre una investigació rigorosa i d’excel•lència en tots aquests camps. Per a més informació, clicau aquí.

Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Universitat de Barcelona
ubEn el postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme hi aprendreu:

  • Com s’analitza la realitat lingüística d’un territori o d’una institució, i com s’identifiquen les seves necessitats de gestió del plurilingüisme.
  • Quina és la realitat lingüística contemporània dels territoris catalanòfons, incloent-hi les noves immigracions.
  • Quins són els recursos disponibles a l’hora de gestionar el multilingüisme institucional públic o privat.
  • Com es poden dur a terme iniciatives de dinamització lingüística, gestionar programes de voluntaris i treballar en associacions d’activisme lingüístic.

Per a més informació, clicau aquí.

Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (ALSE), Universitat de Barcelona
ubLa UB us ofereix el postgrau en Assessorament Lingüístic (en català) i Serveis Editorials (ALSE), de 30 crèdits acadèmics i organitzat conjuntament pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i els Serveis Lingüístics.
El postgrau s’adreça a llicenciats o graduats en filologia, lingüística, traducció i interpretació, i altres ciències humanes i socials. També poden cursar-lo estudiants de darrer curs de grau (amb un màxim d’un 10 % de crèdits pendents) i persones sense titulació específica que vulguin obtenir coneixements aplicats en assessorament lingüístic i serveis editorials (aquestes persones podran obtenir un certificat d’extensió universitària, però no el títol de postgrau).
Per a més informació, clicau aquí.
 

Programes de màster i doctorat (o de postgrau) en Literatura:

Màster Oficial - Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals (Universitat Autònoma de Barcelona)
El màster de Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals aporta informació, des d'una perspectiva interdisciplinària, en uns dels camps més actius dels estudis humanístics d'avui en dia: la literatura comparada i, en general, els estudis sobre la cultura actual, contemplada principalment des d'una vessant textual i discursiva.
Per a més informació, clicau aquí.

 

Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Universitat de Barcelona)
El màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada ofereix estudis en literatura i en diversos àmbits del pensament crític. L'alumnat assoleix una formació avançada sobre els principals corrents en Teoria Literària, els debats actuals més rellevants en aquest àmbit del coneixement i les diferents metodologies d'anàlisi i interpretació de textos. L'objectiu és que aquesta formació permeti l'alumne elaborar un discurs propi sobre la modernitat i la contemporaneïtat literària i artística.
El màster també ofereix un coneixement avançat de les relacions entre la literatura, la filosofia i la història, així com entre les diferents literatures nacionals, amb l'objectiu d'afavorir una reflexió rigorosa sobre la identitat cultural europea. L'anàlisi del naixement, el desenvolupament i l'actualitat de la literatura comparada permeten la reflexió sobre nocions històriques, com les de cosmopolitisme i ciutadania, en els debats actuals sobre la idea d'Europa.
Per a més informació, clicau aquí.

Máster en Literatura Comparada y Estudios Literarios (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
El programa de estudios proporciona, mediante la combinación de materias teóricas plenamente actuales con otras bien enraizadas en la tradición filológica, un conocimiento multidisciplinar de los principales fundamentos de hecho literario y de las escuelas críticas que indagan sobre él. Son asimismo objeto del programa las tradiciones comunes y las tendencias de la investigación en varias de las principales literaturas occidentales, con especial atención a los ámbitos grecolatino, vasco, hispánico, anglófono y germánico. Una base comparatista amplia, ilustrada por la participación en el profesorado de especialistas en ocho áreas de conocimiento, procedentes de la UPV/EHU y de otras universidades.El programa, además, transmite conocimientos humanísticos avanzados y visiones actualizadas de distintos métodos de estudio del texto literario en distintos ámbitos literarios europeos y sus derivaciones extracontinentales desde perspectivas comparatistas. De esta forma, promueve el conocimiento de fenómenos interculturales y su apreciación crítica con amplitud de perspectivas para la elección investigadora, y evitar así, la superficialidad o el unilateralismo metodológicos.

Este máster está orientado hacia la actividad investigadora dando acceso directo al Programa de Doctorado en Literatura Comparada y Estudios Literarios.
Per a més informació, clicau aquí.

Máster Universitario en Literatura Comparada Europea (Universitat de Múrcia)
El Máster Universitario Literatura Comparada se concibe como un Máster de iniciación a la Investigación en Estudios Literarios de tradición europea. El Máster se plantea como vía para especializar al alumno ya graduado en el conocimiento teórico y metodológico de la Literatura Comparada y en los Estudios literarios europeos. En la primera dimensión con especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia actual. En su desarrollo el plan de estudio del Máster se concibe como soporte para el conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio de varias tradiciones literarias en su interconexión, es decir, como redes de transversalidad fluida e influencia mutua.
Per a més informació, clicau aquí.

Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament (Universitat Pompeu Fabra)
El màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament té una orientació multidisciplinària que subratlla les relacions entre les arts i entre els diferents discursos culturals, tant des d'una perspectiva contemporània com històrica. Permet combinar un camp principal d'estudi i un camp secundari, entre les tres línies principals de literatura, art i pensament, per aprofundir en el coneixement d'una especialitat i alhora desenvolupar una visió transversal.

El programa aporta instruments de reflexió, anàlisi i interpretació propis de la formació avançada en les disciplines humanístiques, enfocats cap a la comprensió de la complexitat dels fenòmens culturals del nostre temps. Dóna opció a seleccionar entre una via d'iniciació a la recerca que condueix cap al doctorat i un ampli ventall de coneixements teòrics i pràctics que, a més de complementar la preparació acadèmica, suggereixen possibles aplicacions en el món de la gestió i la producció culturals.
Especialitats

  • Literatura Comparada
  • Art
  • Pensament

Per a més informació, clicau aquí.