Escoltar

Formació de postgrau (altres universitats)

Una vegada finalitzats els estudis de grau, la formació de postgrau és una eina imprescindible per a iniciar-se tant en la recerca com en el món laboral atès que possibilita l’especialització en àmbits concrets relacionats amb la llengua i la literatura catalanes. El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General coordina i imparteix el Màster Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial, que possibilita, entre d’altres coses, cursar el Doctorat en Filologia i Filosofia. Molts dels nostres alumnes, amb la intenció de dedicar-se a la docència en l’educació secundària, cursen l’especialitat de Llengua castellana i llengua catalana del Màster de Formació de Professorat que organitza la Universitat de les Illes Balears. D’altra banda, el curs 2019-2020 la Universitat de les Illes Balears oferirà un curs de postgrau d’Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Ara bé, moltes vegades la voluntat de cursar estudis de postgrau pot esdevenir també l’oportunitat d’ampliar horitzons i conèixer altres universitats. Per aquest motiu, en aquest apartat hi trobareu un recull d’estudis de postgrau (màsters i cursos de postgrau) que ofereixen altres universitats d’arreu de l’estat en els àmbits de llengua i literatura catalanes, lingüística, literatura, assessorament lingüístic, traducció i ensenyament.

 

Estudis de màster: estudis avançats en Llengua i Literatura catalanes

UAB-UBEstudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, Interuniversitari (UAB, UB)
L'objectiu del màster és proporcionar una formació específica i avançada en llengua i literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats. El màster, que permet una orientació cap a la investigació, està estructurat en dues especialitats: Lingüística catalana i Literatura catalana.

Universitat de ValènciaMàster en Investigació en Llengües i Literatures (Universitat de València)
Aquest màster ofereix formació avançada orientada a l’especialització acadèmica i investigadora en l’àmbit de les llengües clàssiques, les llengües modernes i les seves literatures. El seu objectiu fonamental és proporcionar als titulats i titulades de les diferents titulacions filològiques i afins la possibilitat de completar els estudis en les àrees de coneixement de la literatura, la lingüística, la història de la llengua, la teoria literària, etc., en les seves diferents èpoques i en la seua variada geografia. El seu interès està precisament en la perspectiva interdisciplinària que ofereix i l’ampli espectre formatiu que cobreix, i aporta tant coneixements i metodologies específics com les últimes tecnologies de la informació i la comunicació per emprendre una investigació rigorosa i d’excel·lència en tots aquests camps.

 

Estudis de màster: especialitat lingüística

Master Pompeu FabraMàster en Lingüística Teòrica i Aplicada (Universitat Pompeu Fabra)
Es tracta d'un programa bàsicament acadèmico-investigador, que proporciona formació de postgrau en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada i que alimenta línies de recerca doctoral en aquests àmbits i també en lingüística computacional i en anàlisi del discurs. El màster també té una vessant professionalitzadora associada sobretot a l'aprenentatge de llengües i a la lexicografia i la terminologia.


Màster Ciència CognitivaMàster en Ciència Cognitiva i Llenguatge, Interuniversitari (UAB, UB, UPF, UDG)
Programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa se centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva.

Màster Universitat del País BascMàster en Lingüística Teòrica i Experimental (Universitat del País Basc)
El Màster en Lingüística Teòrica i Experimental ofereix una visió general i integradora de la Lingüística, seguint amb la tradició de les universitats més prestigioses del món. L’alumnat pot especialitzar-se en les àrees més rellevants de la Lingüística com són la Fonètica i la Fonologia, la Sociolingüística, la Sintaxi i la Morfologia, la Semàntica i la Pragmàtica, la Tipologia, la Lingüística Històrica i Comparada, la Lingüística Computacional, la Psicolingüística i la Neurolingüística. Alhora, el caràcter integrador del Màster possibilita la combinació de les diferents àrees lingüístiques esmentades en la realització de treballs multidisciplinaris.

Universitat de MúrciaMàster en Lingüística Teòrica i Aplicada (Universitat de Múrcia)
El màster en Lingüística Teòrica i Aplicada és un màster conjunt de la Facultat de lletres de la UM que ofereix la formació necessària per a futurs investigadors en diversos àmbits de la lingüística teòrica i aplicada, així com una alta especialització per als qui desitgen un grau major de formació i actualització acadèmiques en les aplicacions professionals de la llengua i la lingüística, amb més de 100 línies d’investigació i mitjançant una estructura d’oferta docent flexible impartida per especialistes de reconegut prestigi. El màster s’organitza en les següents matèries modulars: lingüística aplicada, lingüística diacrònica, lingüística sincrònica i teories lingüístiques, sociolingüística, fonètica i fonologia i llenguatges específics.


 

 

Estudis de màster: especialitat literatura (teoria literària, estudis culturals, literatura comparada)

UABMàster Oficial - Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals (Universitat Autònoma de Barcelona)

El màster de Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals aporta informació, des d'una perspectiva interdisciplinària, en uns dels camps més actius dels estudis humanístics d'avui en dia: la literatura comparada i, en general, els estudis sobre la cultura actual, contemplada principalment des d'una vessant textual i discursiva.


Universitat de BarcelonaMàster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Universitat de Barcelona)
El màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada ofereix estudis en literatura i en diversos àmbits del pensament crític. L'alumnat assoleix una formació avançada sobre els principals corrents en Teoria Literària, els debats actuals més rellevants en aquest àmbit del coneixement i les diferents metodologies d'anàlisi i interpretació de textos. L'objectiu és que aquesta formació permeti l'alumne elaborar un discurs propi sobre la modernitat i la contemporaneïtat literària i artística.
El màster també ofereix un coneixement avançat de les relacions entre la literatura, la filosofia i la història, així com entre les diferents literatures nacionals, amb l'objectiu d'afavorir una reflexió rigorosa sobre la identitat cultural europea. L'anàlisi del naixement, el desenvolupament i l'actualitat de la literatura comparada permeten la reflexió sobre nocions històriques, com les de cosmopolitisme i ciutadania, en els debats actuals sobre la idea d'Europa.

Universitat del País BascMàster en Literatura Comparada i Estudis Literaris (Universitat del País Basc)
El programa d’estudis proporciona, mitjançant la combinació de matèries teòriques plenament actuals amb altres ben arrelades en la tradició filològica, un coneixement, multidisciplinar dels principals fonaments del fet literari i de les escoles crítiques que indaguen en ell. Així mateix, són també objecte del programa les principals literatures occidentals.
El programa, a més, transmet coneixements humanístics avançats i visions actualitzades de distints mètodes d’estudi del text literari en diferents àmbits literaris europeus i les seves derivacions extracontinentals des de perspectives comparatistes. D’aquesta manera, promou el coneixement de fenòmens interculturals i la seva apreciació crítica amb amplitud de perspectives per a l’elecció investigadora, i evitar així, la superficialitat i l’unilateralisme metodològics.

Universitat de MúrciaMàster Universitari en Literatura Comparada Europea (Universitat de Múrcia)
Aquest Màster es concep com un màster d’iniciació a la investigació en estudis literaris de tradició europea. El Màster es planteja com a via per especialitzar l’alumne ja graduat en el coneixement teòric i metodològic de la Literatura Comparada i en els Estudis literaris europeus. En la primera dimensió amb especial èmfasi en aquells corrents teòrics-crítics i aproximacions metodològiques de major vigència i influència actual. En el seu desenvolupament el pla d’estudis es concep com a suport per al coneixement històric de la tradició literària europea a través de l’estudi de diverses tradicions literàries en interconnexió, és a dir, com a xarxes de transversalitat fluïda i influència mútua.

Universitat Pompeu FabraMàster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament (Universitat Pompeu Fabra)
El màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament té una orientació multidisciplinària que subratlla les relacions entre les arts i entre els diferents discursos culturals, tant des d'una perspectiva contemporània com històrica. Permet combinar un camp principal d'estudi i un camp secundari, entre les tres línies principals de literatura, art i pensament, per aprofundir en el coneixement d'una especialitat i alhora desenvolupar una visió transversal.
El programa aporta instruments de reflexió, anàlisi i interpretació propis de la formació avançada en les disciplines humanístiques, enfocats cap a la comprensió de la complexitat dels fenòmens culturals del nostre temps. Dóna opció a seleccionar entre una via d'iniciació a la recerca que condueix cap al doctorat i un ampli ventall de coneixements teòrics i pràctics que, a més de complementar la preparació acadèmica, suggereixen possibles aplicacions en el món de la gestió i la producció culturals.

Universitat Complutense de MadridMàster en Estudis Literaris (Universitat Complutense de Madrid)
El Màster en Estudis Literaris ofereix a estudiants formats en literatures nacionals (les antigues filologies), així com a altres provinents de Teoria de la literatura o d’àrees d’Humanitats, la possibilitat d’afrontar els estudis literaris des d’una perspectiva múltiple, dinàmica, transversal i interdisciplinar.
El MEL ofereix un pla d’estudis i unes assignatures els programes de les quals estan concebuts per a permetre l’aprofundiment i l’especialització en literatures contemporànies.


 

 

Estudis de màster: especialitat assessorament lingüístic

Universitat de barcelonaMàster en assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials (Universitat de Barcelona)
La UB us ofereix un màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials (ALGMSE), organitzat conjuntament pel Departament de Filologia Catalana i els Serveis Lingüístics i estructurat en dos postgraus: el postgrau en Assessorament Lingüístic (en català) i Serveis Editorials (ALSE) i el postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (PLGM). Segons els interessos i la disponibilitat, cada estudiant pot triar entre cursar: tot el màster sencer (60 ECTS), només un dels dos postgraus (25 ECTS), un dels postgraus i el mòdul de metodologia i estadística (30 ECTS)
El màster i els postgraus s’adrecen a llicenciats o graduats en filologia, lingüística, traducció i interpretació, i altres ciències humanes i socials en general. També poden cursar-los estudiants de darrer curs de llicenciatura/grau i professionals sense titulació específica que vulguin obtenir coneixements aplicats avançats en assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials.

Universitat de ValènciaMàster Interuniversitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià (Universitat de València)
El Màster en Assessorament lingüístic i cultura literària. Aplicacions al context valencià ve a recollir la trajectòria anterior que han desenvolupat els Departaments de Filologia Catalana de la Universitat de València i de la Universitat d’Alacant en matèria d’investigació i formació de postgrau i que abans rebia el nom de “cursos de doctorat”. Però no sols això, sinó que els actuals estudis que condueixen a la titulació de Màster incorporen un vessant més professional, orientat especialment a oferir als estudiants estratègies per tal d’acarar-se al mercat laboral amb més recursos i millors. És per això que el Màster en “Assessorament lingüístic i cultura literària. Aplicacions al context valencià”, que s’aixopluga dins una institució tan prestigiosa com l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, incorpora professionals dels àmbits de la llengua i de la literatura de reconeguda solvència i amb prestigi, per tal de formar el millor possible als estudiants.


 

 

Estudis de màster: especialitat traducció

Universitat Pompeu FabraMàster Universitari en Estudis de Traducció (Universitat Pompeu Fabra)
L'objectiu d'aquest màster és el de formar especialistes en estudis de traducció a partir de la formació prèvia de grau i formar traductors especialitzats i intèrprets.
Especialitats:

 • Traductologia
  • Traductologia 1: traducció i recepció literàries
  • Traductologia 2: traducció i discurs
 • Traducció especialitzada (juridicoeconòmica, cientificotècnica i humanisticoliterària)
 • Traducció especialitzada i interpretació

Universitat Autònoma de BarcelonaMàster Oficial en Traducció i Estudis Interculturals (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'objectiu del màster de Traducció i Estudis Interculturals és formar professionals, acadèmics i investigadors que puguin inserir-se directament en el mercat laboral o en activitats de recerca en el camp de la Traducció, la Traductologia, la Mediació Lingüística i els Estudis Interculturals.

Universitat de ValènciaMàster Universitari en Traducció Creativa i Humanística (Universitat de València)
El màster pretén donar resposta a una necessitat clara de formació especialitzada a la Comunitat Valenciana, caracteritzada pel sòlid dinamisme internacional de les seues empreses i per la presència nombrosa de ciutadans de la Unió Europea i d’altres procedències amb necessitats lingüístiques que els traductors han de satisfer. Una altra dada que reforça l’interès científic i professional del títol és la incorporació en el currículum d’activitats traductològiques o funcions de la traducció que cada vegada demana més l’entorn social i empresarial. Ens referim tant a les modalitats de la traducció audiovisual (subtitulació, doblatge i veu en off), com a la subtitulació per a sords i l’audiodescripció. El màster es planteja amb una orientació doble (perfil professional i perfil academicoinvestigador) i amb dues especialitats possibles (anglès-espanyol o francès-espanyol).

Universitat Oberta de CatalunyaMàster en Traducció Especialitzada (Universitat Oberta de Catalunya)
La traducció és una professió apassionant que requereix una formació molt àmplia i interdisciplinària. Cal tenir un coneixement profund de les llengües de partida i d'arribada i de les cultures dels països on es parlen, però també cal conèixer i saber utilitzar diverses eines tecnològiques, a més de dominar el llenguatge de l'especialitat en què s'emmarca la tasca.


 

 

Estudis de màster: especialitat ensenyament

Universitat de GironaMàster oficial en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües (Universitat de Girona)
Aquest màster proporciona formació de recerca i formació professionalitzadora en l’àmbit de l’atenció a la diversitat cultural, lingüística, social i educativa. L’itinerari Variació lingüística i diversitat social garanteix la base per desenvolupar activitats de recerca en lingüística general i comparada, contacte lingüístic i ensenyament i adquisició de llengües, amb una atenció particular a les situacions de plurilingüisme vinculades al fet migratori. L’itinerari Ensenyament de l’espanyol i/o del català com a segones llengües ofereix una formació integral a futurs professors d’espanyol i/o de català com a segones llengües, tant des d’un punt de vista didàctic com des d’un punt de vista gramatical.


 

 

Estudis de màster: gestió cultural

Universitat Oberta de CatalunyaUniversitat de GironaMàster universitari en Gestió Cultural (UOC, UDG)
El màster universitari de Gestió cultural de la UOC i la UdG forma professionals experts en la gestió cultural capaços de dissenyar, gestionar i avaluar actuacions culturals en qualsevol àmbit, tant del sector públic com del privat.


 

 

Cursos de postgrau

Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (Universitat de Barcelona)
Universitat de BarcelonaEn el postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme hi aprendreu:

 • Com s’analitza la realitat lingüística d’un territori o d’una institució, i com s’identifiquen les seves necessitats de gestió del plurilingüisme.
 • Quina és la realitat lingüística contemporània dels territoris catalanòfons, incloent-hi les noves immigracions.
 • Quins són els recursos disponibles a l’hora de gestionar el multilingüisme institucional públic o privat.
 • Com es poden dur a terme iniciatives de dinamització lingüística, gestionar programes de voluntaris i treballar en associacions d’activisme lingüístic.

Universitat de BarcelonaPostgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (Universitat de Barcelona)
La UB us ofereix el postgrau en Assessorament Lingüístic (en català) i Serveis Editorials (ALSE), de 30 crèdits acadèmics i organitzat conjuntament pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i els Serveis Lingüístics.
El postgrau s’adreça a llicenciats o graduats en filologia, lingüística, traducció i interpretació, i altres ciències humanes i socials. També poden cursar-lo estudiants de darrer curs de grau (amb un màxim d’un 10 % de crèdits pendents) i persones sense titulació específica que vulguin obtenir coneixements aplicats en assessorament lingüístic i serveis editorials (aquestes persones podran obtenir un certificat d’extensió universitària, però no el títol de postgrau).

Universitat de BarcelonaCurs d'expert en literatura catalana aplicada: novetats, propostes i recursos per a l'ensenyament i la gestió del patrimoni literari (Universitat de Barcelona)
Aquest és un curs semipresencial de postgrau, de caràcter professionalitzador, de 20 crèdits acadèmics (100 hores presencials + 200 hores de treball en xarxa supervisat + 200 hores de treball autònom).
Dona lloc al títol propi de la Universitat de Barcelona, Expert en Literatura Catalana Aplicada.

Universitat de BarcelonaDiploma de Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits (Universitat de Girona)
Aquest curs de postgrau permet completar la formació en l’àmbit de la filologia catalana per mitjà d’un coneixement pràctic de les aplicacions professionals de la llengua; obrir-se expectatives de feina en el camp de la correcció i de l’assessorament lingüístic a mitjans de comunicació, institucions i organismes de tot tipus i també en el camp de l'ensenyament; actualitzar els coneixements en el terreny de la llengua normativa catalana i de les convencions tipogràfiques i editorials en ús, i tenir un contacte real amb el món dels professionals de la llengua i aprofitar-ne els contactes.