Premis, participació a congressos, convocatòries de comunicacions...

Vigents:

Crida d'articles

Treballs de Sociolingüística Catalana. Número 30 (2020) - Monogràfic: «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants». Data màxima de lliurament d’articles: 1 de març de 2019.

Llengua Societat i Comunicació. Número 17 (2019): «Noves perspectives a l’entorn de l’aprenentatge inicial del llenguatge». Data màxima de lliurament d’articles: 20 de febrer de 2019.

Participacions a congressos

XXIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia (Casal Pere Capellà, Algaida, 4 d’octubre de 2019). Termini de presentació de resums: 31 de maig de 2019.

VIII Seminari Internacional d’estudis transversals. Poètiques i estètiques de l’alteritat. Universitat d’Alacant, 13 i 14 de setembre. Termini de presentació de propostes de comunicació: 17 d’abril de 2019.

III Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de les Illes Balears). Termini de presentació de propostes de comunicació: 15 de març de 2019.

Congrés Internacional Reescriptures literàries en les literatures occidentals (1900-1939) (Universitat de València). Termini de presentació de propostes de comunicació: 15 de febrer de 2019.

International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019 (Creta, Grècia). Termini de presentació de propostes de comunicació: 5 de febrer  de 2019.

V International Colloquium on Languages, Cultures, Identity in Schools and Society (Sòria, Espanya). Termini de presentació de propostes de comunicació: 31 de genere de 2019.

Ninth Cambridge Conference on Language Endangerment: Termini de presentació de propostes de comunicació: 7 d'abril de 2019.

2nd International Colloquium on Plurilingualism (Udine, Itàlia). Termini de presentació de propostes de comunicació: 30 d'abril de 2019.

Premis

Premi Jesús Tuson convocat per la Xarxa Vives d’Universitats i el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades: ofert a un treball sobre diversitat lingüística. Termini d’admissió de candidatures: 31 de març del 2019. Per a més informació, consultau les bases aquí.