Càtedres

El Departament va gestionar tres càtedres d’estudis avançats: l’Alcover-Moll-Villangómez, creada el 2003 i dedicada als estudis relacionats amb la llengua i la literatura catalanes i als estudis culturals, la Joan Ramis i Ramis d’estudis teatrals, creada el 2005, i la Ramon Llull, els orígens de la qual remunten al 1959, dedicada als estudis lul·lians. L’activitat d’aquestes càtedres, que depèn de l’aportació econòmica que hi fan, per mitjà de convenis de col·laboració, el Govern de les Illes Balears i els consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, està interrompuda en aquests moments per manca de finançament.