Escoltar

Sortides professionals

  1. Ensenyament universitari i no universitari de llengua i literatura catalanes
  2. Investigació filològica i lingüística especialment en llengua i literatura catalanes
  3. Assessorament i correcció lingüística tant en l'àmbit de les administracions públiques com en el de l'empresa privada
  4. Planificació, disseny i gestió de polítiques lingüístiques
  5. Gestió i assessorament lingüístic i literari en els mitjans de comunicació
  6. Traducció
  7. Assessorament i gestió en la indústria editorial
  8. Mediació lingüística i intercultural
  9. Assessorament científic en qüestions relacionades amb la llengua i la literatura catalanes
  10. Gestió cultural