Escoltar

Māster en Competčncia Lingüística i Literāria: Investigaciķ i Ensenyament (semipresencial)

El curs 2020-2021, des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General posam en marxa un nou màster. El Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament ofereix una formació especialitzada en diferents àmbits del coneixement lingüístic i literari, tant des del camp teòric, com des de les seves concrecions en la llengua i la literatura catalana i en les aplicacions docents. Es tracta d'una bona opció de formació avançada per aquells graduats recents en llengua i literatura, humanitats o estudis de mestre que vulguin especialitzar-se, així com també per als professionals que desitgin actualitzar coneixements o per a iniciar-se en la recerca. La titulació es connecta amb la tasca d'investigació dels diferents grups de recerca actius a la Universitat de les Illes Balears i dóna accés a programes de doctorat.

Per a més informació, contactau amb Mercè Picornell

 

 1. Què és un màster?

El màster és la titulació oficial que segueix el grau o la llicenciatura. Alguns màsters –com el de Formació de Professorat– són necessaris per exercir una professió. La majoria comporten una especialització respecte als estudis de grau, o l'accés a coneixements avançats en la matèria. Tenir un màster oficial és un mèrit rellevant en moltes opcions de feina (concursos, interinatges, oposicions) i és un requisit per accedir als estudis de doctorat.

2. Què vol dir semipresencial?

Els estudis semipresencials combinen la tasca a l'aula amb d'altres tipus d'activitats no presencials (fòrums, qüestionaris, classes inverses, seminaris virtuals, etc.). La càrrega de classes presencials és més baixa respecte als estudis presencials. De manera orientativa: una assignatura de 3 crèdits suposa 12 hores de classe.  

3. Què és una especialitat?

Les especialitats d'un màster estan recollides en el pla d'estudis de la titulació i apareixen el el títol de la persona que les cursi. Comporta elegir totes les optatives previstes en una especialitat. En el Màster en Competència Lingüística i Literària. Recerca i Ensenyament és obligatori cursar almenys una especialitat.

4. Quines especialitats preveu el Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament?

Aquest màster permet cursar una especialitat de les següents o combinar-ne dues.

  • Especialitat en Ensenyament de la Llengua i la Literatura
  • Especialitat en Teoria de la Literatura
  • Especialitat en Lingüística General
  • Especialitat en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalana

Perfils d'ingrés   


Graduats en Llengua i Literatura Catalanes
Graduats en Filologia Catalana
Llicenciats en Filologia Catalana
Graduats en Educació Primària o Educació Infantil*
Graduats en carreres d'humanitats*
* Han d'haver cursat un mínim de 60 crèdits en assignatures de Llengua i Literatura.

 

Estructura dels estudis


 Estructura nou màster

 

Personalitza el teu pla de formació

Pots optar per les següents tries, que apareixen reflectides en el títol oficial del màster.

A) Una especialitat

Una especialitat Lliure elecció entre les assignatures de la resta d'especialitats

P.ex. Especialitat en Lingüística General 21 crèdits d'optatives de llengua de les especialitats d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i Ensenyament de les llengües i de la literatura; Especialitat en Teoria de la literatura 21 crèdits d'optatives de literatura de les especialitats d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i Ensenyament de les llengües i de la literatura.

B) Dues especialitats combinades

Opció 1. Estudis avançats en llengua i literatura catalanes Ensenyament de la llengua i la literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Competència lingüística: bases teòriques i mètodes 3 1
Competència literària: bases teòriques i mètodes 3 1
Treball de fi de màster 12 Anual

 Especialitat en Estudis avançats en llengua i literatura catalanes

Assignatura Crèdits Semestre
La normativa catalana: història i anàlisi crítica 3 1
Sociolingüística i pragmàtica del català 3 1
Lingüística catalana avançada 3 2
Lectures i debats sobre la literatura catalana medieval 3 1
Reptes historiogràfics en l'estudi de la literatura catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme 3 2
Tradició i canvi en la literatura catalana contemporània 3 2
Folklore: tradició i contemporaneïtat 3 1

 Especialitat en Ensenyament de la llengua i la literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Tècniques i recursos per a l'ensenyament de les llengües i de la literatura 6 2
Literatura i entorn cultural: interaccions i aplicacions educatives 3 1
Competència plurilingüe i intercultural i ensenyament-aprenentatge de llengües 3 1
Pràctiques externes 6 Anual
Literatura oral i ensenyament 3 1

 

Opció 2. Estudis avançats en llengua i literatura catalanes Teoria de la literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Competència lingüística: bases teòriques i mètodes 3 1
Competència literària: bases teòriques i mètodes 3 1
Treball de fi de màster 12 Anual

 Especialitat en Estudis avançats en llengua i literatura catalanes

Assignatura Crèdits Semestre
La normativa catalana: història i anàlisi crítica 3 1
Sociolingüística i pragmàtica del català 3 1
Lingüística catalana avançada 3 2
Lectures i debats sobre la literatura catalana medieval 3 1
Reptes historiogràfics en l'estudi de la literatura catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme 3 2
Tradició i canvi en la literatura catalana contemporània 3 2
Folklore: tradició i contemporaneïtat 3 1

 Especialitat en Teoria de la Literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Teories de la interpretació literària 6 1
El sistema literari: elements i funcionalitat 6 2
Fonaments de retòrica i anàlisi crítica del discurs literari 3 2
Pràctica lectora i espai públic 3 2
una assignatura optativa a elegir 3 /

 

Opció 3. Estudis avançats en llengua i literatura catalanes Lingüística General

Assignatura Crèdits Semestre
Competència lingüística: bases teòriques i mètodes 3 1
Competència literària: bases teòriques i mètodes 3 1
Treball de fi de màster 12 Anual

 Especialitat en Estudis avançats en llengua i literatura catalanes

Assignatura Crèdits Semestre
La normativa catalana: història i anàlisi crítica 3 1
Sociolingüística i pragmàtica del català 3 1
Lingüística catalana avançada 3 2
Lectures i debats sobre la literatura catalana medieval 3 1
Reptes historiogràfics en l'estudi de la literatura catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme 3 2
Tradició i canvi en la literatura catalana contemporània 3 2
Folklore: tradició i contemporaneïtat 3 1

 Especialitat en Lingüística General

Assignatura Crèdits Semestre
Tipologia lingüística 3 2
Lingüística aplicada 6 2
Evolució de les llengües i del llenguatge 3 2
Teories lingüístiques en l'adquisició del llenguatge i de les llengües 6 1
una assignatura optativa a elegir 6 /

 

Opció 4. Teoria de la literatura Lingüística general

Assignatura Crèdits Semestre
Competència lingüística: bases teòriques i mètodes 3 1
Competència literària: bases teòriques i mètodes 3 1
Treball de fi de màster 12 Anual

Especialitat en Teoria de la Literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Teories de la interpretació literària 6 1
El sistema literari: elements i funcionalitat 6 2
Fonaments de retòrica i anàlisi crítica del discurs literari 3 2
Pràctica lectora i espai públic 3 2

 Especialitat en Lingüística General

Assignatura Crèdits Semestre
Tipologia lingüística 3 2
Lingüística aplicada 6 2
Evolució de les llengües i del llenguatge 3 2
Teories lingüístiques en l'adquisició del llenguatge i de les llengües 6 1
una o dues assignatures optatives a elegir 3 /

 

Opció 5. Ensenyament de la llengua i de literatura Teoria de la literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Competència lingüística: bases teòriques i mètodes 3 1
Competència literària: bases teòriques i mètodes 3 1
Treball de fi de màster 12 Anual

 Especialitat en Ensenyament de la llengua i la literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Tècniques i recursos per a l'ensenyament de les llengües i de la literatura 6 2
Literatura i entorn cultural: interaccions i aplicacions educatives 3 1
Competència plurilingüe i intercultural i ensenyament-aprenentatge de llengües 3 1
Pràctiques externes 6 Anual
Literatura oral i ensenyament 3 1

Especialitat en Teoria de la Literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Teories de la interpretació literària 6 1
El sistema literari: elements i funcionalitat 6 2
Fonaments de retòrica i anàlisi crítica del discurs literari 3 2
Pràctica lectora i espai públic 3 2
una assignatura optativa a elegir 3 /

 

Opció 6. Lingüística General Ensenyament de les llengua i la literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Competència lingüística: bases teòriques i mètodes 3 1
Competència literària: bases teòriques i mètodes 3 1
Treball de fi de màster 12 Anual

 Especialitat en Lingüística General

Assignatura Crèdits Semestre
Tipologia lingüística 3 2
Lingüística aplicada 6 2
Evolució de les llengües i del llenguatge 3 2
Teories lingüístiques en l'adquisició del llenguatge i de les llengües 6 1

 Especialitat en Ensenyament de la llengua i la literatura

Assignatura Crèdits Semestre
Tècniques i recursos per a l'ensenyament de les llengües i de la literatura 6 2
Literatura i entorn cultural: interaccions i aplicacions educatives 3 1
Competència plurilingüe i intercultural i ensenyament-aprenentatge de llengües 3 1
Pràctiques externes 6 Anual
Literatura oral i ensenyament 3 1
una assignatura optativa a elegir 3 /

 

Línies de recerca vinculades al Treball de fi de màster: (per al curs 2019-2020)

Grups de recerca vinculats

Projectes de recerca competitius finançats amb direcció o participació del professorat del màster

 

Professorat del màster: línies d'especialització

Evolució de la capacitat del llenguatge en la subtribu Hominina.
Estudi sobre l'ontogènia del llenguatge en situacions de desenvolupament atípic.

 

Contacte de llengües
Ensenyament i aprenentatge de la pronunciació
Variació i estandardització

 

Fonologia descriptiva del català
Teoria fonològica
Llengües artificials
Codificació gramatical i estandardització

 

Dr. Gabriel Ensenyat

Tradició popular i rondallística
Literatura infantil i juvenil
Literatura catalana contemporània
 

 

Estudi i edició crítica d’un ball parlat inèdit (s. XVIII-XIX)
Estudi d’un autor teatral català d’època moderna, amb edició d’alguna obra inèdita

 

Dr. Joan Mas

 

Teories i aplicacions per a l'anàlisi del contacte literari i cultural
Efectes culturals i literaris del turisme en el context insular
Aplicacions interdisciplinars a l'estudi del fet literari: literatura, cultura i societat
Estudis subalterns i decolonials: teories, debats i aplicacions

 

Debats crítics i polèmiques sobre la cultura catalana contemporània.
Poesia catalana contemporània.
Literatura catalana i estudis de gènere. 
Literatura catalana i experimentació: recuperació de materials i estudis de corpus. 
Escriptura i emoció: la interpretació de la literatura des d'una perspectiva afectiva.
Aproximacions comparatistes als estudis literaris (relacions interartístiques, gèneres híbrids, intermedialitat).
Aplicacions de la teoria de la literatura a l'estudi de la literatura contemporània.

 

Intercanvis entre sistemes literaris: mediacions i mediadors
Contactes lusocatalans del segle XX / Contactes literaris en sistemes peninsulars
Josep Pla
Prosa catalana contemporània no ficcional
Literatures minoritzades.

 

Narrativa i poesia catalanes del segle XX.
Edicions de textos literaris dels segles XIX i XX.
Literatura autobiogràfica contemporània.
Lul·lisme contemporani i literatura.

 

Folklore a Mallorca: tradició, col·leccionisme, visió idíl·lica de la pagesia versus reivindicació nacional.
La cultura tradicional en el postfranquisme i la repercussió del boom del turisme.
Llengua i folklore.
Procediments i eines d’investigació en el món de la transmissió cultural.
Arrels del folklore i vies de transmissió.
 

Dra. Caterina Valriu

 

Les interfícies prosòdia-sintaxi i pròsodia-pragmàtica
L'adquisició d'aquestes interfícies