Escoltar

Convocatòria de beques de gestió de fons documentals 2019

La Fundació Mallorca Literària, en col·laboració amb el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, convoca tres beques de pràctiques de gestió i recerca de fons documentals, centrades en els autors de l’entitat. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és millorar l'accessibilitat i facilitar un major coneixement dels llegats dels autors, alhora que fomenta el desenvolupament de competències en el marc de l’estudi especialitzat d’aquests fons documentals. La beca s’haurà de desenvolupar entre novembre de 2019 i juny de 2020, en el decurs de 3 mesos consecutius (jornada completa) o de 5 mesos (jornada parcial), i implica una dedicació de 400 hores a distribuir en aquest període. Part del treball de la beca consistirà en l’elaboració d’una memòria final que caldrà presentar a la finalització del projecte.

Les beques es convoquen per a desenvolupar tasques de gestió documental centrades en tres projectes concrets, cadascun dels quals està vinculat al fons documental d’un dels autors de la Fundació.
La dotació econòmica de cadascuna de les beques és de 2.500 €, quantitat a la qual s’aplicarà la retenció estipulada per la llei en concepte de cotització a la seguretat social i IRPF. La retribució de la beca es distribuirà en pagaments mensuals, en 3 o 5 mesos, d’acord amb la modalitat de beca escollida. En tots els casos s’aplicaran les corresponents retencions de seguretat social i IRPF.

Podeu consultar les bases de la convocatòria en el document adjunt i a www.mallorcaliteraria.cat

ml

 

Per a més informació podeu contactar amb:
RAMON GARCIA, coordinador de l’arxiu de la Fundació Mallorca Literària
Adreça electrònica: arxiu@mallorcaliteraria.cat
Telèfon: 971 88 60 14