Ubicació i contacte

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa km 7,5

07122 Palma
Tel: 971173460
Fax: 971173473


PRIMER PIS

Primer pis

 

SEGON PIS

Segon pis